PSYCHIATRISCH PATIENTENRECHT (BOPZ)

Indien iemand lijdt aan een psychiatrische stoornis en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan hij of zij gedwongen worden opgenomen in een GGZ-instelling. Bovendien moet het zo zijn dat dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden afgewend. Ook moet iemand onvoldoende bereid zijn om zich vrijwillig te laten opnemen.

In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden.

Indien iemand gedwongen wordt opgenomen in een instelling krijgt hij een gespecialiseerde advocaat toegewezen. Mr. Van Gorkum is gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht en kan cliënten en hun naaste familieleden van advies en bijstand voorzien.