SOCIAAL VERZEKERINGSRECHT EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (WAJONG)

De Wajong is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. De verzekering keert uit aan een verzekerde indien deze voor zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en dat op zijn achttiende verjaardag nog steeds is. De verzekering geldt ook voor wie tussen zijn achttiende en dertigste verjaardag arbeidsongeschikt is geworden en in het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van arbeidsongeschikt worden minstens 6 maanden studerende was.

Als het UWV vindt dat u geen Wajonguitkering kunt krijgen of als de Wajonguitkering wordt ingetrokken en u bent het daar niet mee eens, dan moet u een bezwaarschrift indienen. Bijstand van een advocaat is niet vereist maar gelet op het feit dat het vaak ingewikkelde zaken gaat, is het verstandig deskundig advies in te winnen. Mr. Van Gorkum is gespecialiseerd in dit soort zaken en heeft veel ervaring met deze procedures. U kunt haar vrijblijvend bellen.

Overige zaken

Verder kan Advocatenkantoor Van Gorkum u bijstaan in procedures betreffende de Wet inkomen en arbeid (WIA), Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Participatiewet (PW)