Beëindiging gezag

Als de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat u niet in staat bent uw kind te verzorgen en op te voeden omdat uw kind al enige tijd uit huis is geplaatst en de instanties van mening zijn dat van terugplaatsing thuis geen sprake is, kan de rechter het gezag beëindigen. U heeft als ouder dan officieel niets meer over uw kind te vertellen.

Van belang is dat u deskundige bijstand van een advocaat krijgt, indien de Raad voor de Kinderbescherming het gezag wil beëindigen.