Omgangsregeling / Zorg-en contactregeling

Na het eindigen van de relatie dienen er afspraken te worden gemaakt ten aanzien van de kinderen. In principe heeft iedere ouder recht op omgang met zijn of haar kind. Als u onderling geen afspraken kunt maken over de omgangsregeling, is het verstandig om een advocaat in te schakelen.

Ook personen die een sterke band met het kind hebben, kunnen aan de rechter vragen om een omgangsregeling. Te denken valt hierbij aan opa/oma, stiefouders of de biologische vader die het kind niet heeft erkend.

U kunt de rechter ook vragen om een bestaande omgangsregeling te wijzigen. Dit is mogelijk indien er omstandigheden zijn gewijzigd. Voor het indienen van een verzoek met betrekking tot een omgangsregeling is bijstand van een advocaat vereist. U bent bij Advocatenkantoor Van Gorkum aan het juiste adres voor bijstand in omgangsprocedures.