Gezag

Ouderlijk gezag betekent dat ouders verantwoordelijk zijn voor de verzorging en de opvoeding van een kind. Ouders met ouderlijk gezag zijn verplicht om hun minderjarige kind goed te verzorgen en ook om het goed op te voeden. Een ouder met ouderlijk gezag moet er onder andere voor zorgen dat het kind zich ook geestelijk en lichamelijk goed voelt. Ook moeten de ouders de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind bevorderen. De persoon die het ouderlijk gezag heeft is daarnaast ook wettelijk vertegenwoordiger. Dit betekent ook dat hij, zij of zij samen het eventuele vermogen van het kind moeten beheren.

Gehuwde ouders oefenen automatisch het gezag over hun kinderen samen uit. Na echtscheiding wordt het gezamenlijke gezag zoveel mogelijk in stand gelaten.

Soms ontstaat er na het huwelijk onenigheid over de gezagsuitoefening. Bij problemen over het gezag is het verstandig advies te vragen aan een advocaat. Indien nodig, kan er een procedure bij de Rechtbank worden gestart.

Niet gehuwde ouders oefenen niet automatisch het gezag over hun kind gezamenlijk uit. Hiervoor is nodig dat door de vader het gezag wordt aangevraagd bij de Rechtbank. Toestemming van de moeder is een vereiste. Na het eindigen van de relatie ontstaat er vaak onenigheid over de gezagsuitoefening. Indien moeder weigert toestemming te verlenen voor het gezamenlijk uitoefenen van gezag, kan de zaak aan de Rechter worden voorgelegd.