Strafrecht

Ook op het terrein van het strafrecht kunt u er van op aan dat uw belangen in goede handen zijn bij Advocatenkantoor Van Gorkum.

Om verschillende redenen kunt u bij het strafproces betrokken geraakt zijn. Zo kunt u verdachte worden van een strafbaar feit omdat iemand aangifte tegen u heeft gedaan bij de politie. Naar aanleiding van een aangifte kunt u worden opgepakt of u kunt een dagvaarding ontvangen om te moeten voorkomen bij de strafrechter.

Ook kunt u bij Advocatenkantoor Van Gorkum terecht in die gevallen waarin u niet als verdachte wordt aangemerkt maar toch met het strafrecht in aanmerking komt. Hierbij valt te denken aan:
• de vordering van schadevergoeding als benadeelde partij bij een gepleegd strafbaar feit;
• het instellen van beklag wegens niet-vervolging;
• bezwaar tegen omzetting taakstraf in vervangende hechtenis;
• verweer tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf;
• bezwaar maken tegen de afwijzing van de verklaring omtrent gedrag (VOG).