Psychiatrisch patientenrecht (WVGGZ EN WZD)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz maakt het mogelijk mensen die zorg nodig hebben maar deze niet willen, toch die zorg te geven. Het is dan verplichte zorg, noodzakelijk vanwege een psychische stoornis. Die zorg moet zoveel mogelijk in een ambulante setting (zonder opname) worden gegeven.

De Wvggz is alleen bedoeld voor de algemene psychiatrie.
Voor mensen met een verstandelijke beperking en voor psychogeriatrische patiƫnten is er een andere wet: de Wet zorg en dwang (Wzd).
Deze twee wetten regelen gezamenlijk de mogelijkheden van onvrijwillige zorg voor alle mensen die niet op vrijwillige basis de zorg willen krijgen die zijĀ  nodig hebben.

Indien iemand deze onvrijwillige hulp krijgt, krijgt hij een gespecialiseerde advocaat toegewezen. Mr. Van Gorkum is gespecialiseerd in het psychiatrisch patiƫntenrecht en kan cliƫnten en hun naaste familieleden van advies en bijstand voorzien.